❖   e-mail: kontakt@reha-dom.eu   ❖   tel.: 509 506 484   /   504 085 604

Kategoria: Rehabilitacja - Puławy, Jaroszyn

W przypadku, kiedy pobyt w szpitalu to za mało na powrót do częściowej lub pełnej sprawności osoby sprzed choroby, wypadku lub operacji konieczna jest rehabilitacja. Wymaga ona pełnej współpracy zarówno lekarzy specjalistów i rehabilitantów, jak i osoby rehabilitowanej. Rehabilitacja ta często bywa nie tylko sposobem na powrót do zdrowia, ale i jedyną szansą na przeżycie dla pacjenta. Bez względu czy jest ona przeprowadzona w szpitalu, ośrodkach rehabilitacyjnych czy w warunkach domowy ma jeden cel – przywrócenie osobie rehabilitowanej możliwości samodzielnego funkcjonowania zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Rehabilitacja ma również przynieść poprawę kondycji psychicznej pacjenta oraz przywrócić mu chęć do życia w przypadkach, gdy traci on jakakolwiek motywację. Szereg zabiegów i ćwiczeń psychoruchowych wspomagany jest sprzętem rehabilitacyjnym, który poprawia komfort życia osoby rehabilitowanej oraz wprowadza znaczny stopień samodzielności w ich codziennym funkcjonowaniu oraz zmusza do aktywności fizycznej. Dlatego warto wiedzieć, jakie prawa do rehabilitacji i sprzętów rehabilitacyjnych przysługują pacjentom oraz jakie działania jako ich opiekunowie powinniśmy prowadzić, aby wspólny wysiłek wielu osób przyniósł jak największe efekty.

Rehabilitacja to szereg zabiegów i ćwiczeń, które mają na celu przywrócenie pacjentowi częściowej lub pełnej sprawności psychofizycznej. Wracanie do zdrowia w ośrodkach zdrowotnych i szpitalach nie należy do rzeczy przyjemnych – pacjent często popada w depresję, wynikającą z samego faktu Czytaj dalej

Udar mózgu uderza nagle i niespodziewanie. Z reguły kojarzy się z chorobą wieku podeszłego, a średni wiek zachorowania mieści się w granicy 65-70 lat, jednakże coraz częściej dotyka osoby zdecydowanie młodsze. Przyczyny udaru ściśle związane są z płcią (częściej chorują Czytaj dalej

Rehabilitacja z reguły kojarzy się z procesem przywracania do zdrowia pacjentów po przebytych chorobach lub wypadkach. Jednakże pojęcie to jest o wiele szersze i odnosi się również do zwiększania ogólnej mobilności osób w podeszłym wieku. Starzenie się jest procesem naturalnym. Czytaj dalej