❖   e-mail: kontakt@reha-dom.eu   ❖   tel.: 509 506 484   /   504 085 604

Czym jest dziecięce porażenie mózgowe?

20 grudnia 2019

Dziecięce porażenie mózgowe dotyczy wielu różnorodnych schorzeń, które wykazują jeden wspólny czynnik – zaburzenia związane z układem ruchowym. Zaburzenia te inaczej przejawiają się w zależności od indywidualnego przypadku, dlatego jedne dzieci będą przejawiały trudności z  chodzeniem i będą wymagały odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego, inne będą wykazywały pewien stopień niepełnosprawności rąk, jeszcze inne będą w dużym stopniu samodzielne.

Jakie są przyczyny i objawy dziecięcego porażenia mózgowego?

Przyczyną dziecięcego porażenia mózgowego jest uszkodzenie mózgu we wczesnym etapie rozwoju dziecka. Może do niego dojść w łonie matki, a także w  trakcie porodu lub krótko po narodzeniu. Z reguły choroba ta jest spowodowana infekcją, niedokrwieniem lub może wynikać z wad wrodzonych, a także być spowodowana spożywaniem alkoholu i paleniem papierosów przez matkę w trakcie ciąży.

Dzieci dotknięte dziecięcym porażeniem mózgowym  cierpią na wiele dolegliwości, które w różnym stopniu utrudniają im normalne funkcjonowanie. Zaburzenia te dotyczą głównie zdolności ruchowych, a wśród nich bezwładu i niedowładu różnych części ciała. Dodatkowo dziecko może mieć problem ze spastycznością, czyli zbyt silnym napięciem mięśni lub ze zbyt małym napięciem mięśni, czyli ich wiotkością. Dzieci z  dziecięcym porażeniem mózgowym mogą również borykać się z powolnymi, nierytmicznymi ruchami głównie kończyn górnych, a także z  niekontrolowanym zginaniem lub wykręcaniem kończyn.

Dodatkowo u dzieci dotkniętych dziecięcym porażeniem mózgowym mogą wystąpić problemy z komunikowaniem się. Dotyczy to nie tylko przeróżnych wad wymowy, ale i problemów z odczuwaniem i rozumieniem własnych emocji, a zatem nieumiejętnością ich wyrażania. W większości przypadków dzieci te wykazują ograniczony rozwój intelektualny.

Jak leczyć dziecięce porażenie mózgowe?

Niestety zmiany jakie zaszły w mózgu w  przypadku dziecięcego porażenia mózgowego są nieodwracalne. Jednakże dzięki wczesnemu rozpoznaniu choroby i podjęcia szybkiej rehabilitacji możliwe jest przejęcie przez zdrowe tkanki mózgu części funkcji tkanek uszkodzonych. Objawy choroby mogą pojawić się zarówno po urodzeniu dziecka, jak i kilka lat później, dlatego rodzice powinni być bardzo uważni zwłaszcza, jeśli chodzi o wcześniaki. Co ważne rehabilitacja pod kątem dziecięcego porażenia mózgowego powinna być podjęta w przypadku, gdy u dziecka nie stwierdzono choroby w  stu procentach, a lekarz jedynie ją podejrzewa.

Nie istnieją również żadne leki, które skutecznie leczą chorobę, dlatego najskuteczniejszą formą leczenia okazuje się rehabilitacja dzieci z  dziecięcym porażaniem mózgowym. Rehabilitacja ta powinna być systematyczna oraz dostosowana do potrzeb i możliwości małego pacjenta. Podstawowymi technikami rehabilitacji dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowymmetody Voity i NDT-Bobath, dogoterapia, hydroterapia, zabiegi ortopedyczne oraz stosowanie odpowiedniego sprzętu ortopedycznego.

Zobacz również: Jakie są główne metody rehabilitacji dziecięcej?