❖   e-mail: kontakt@reha-dom.eu   ❖   tel.: 509 506 484   /   504 085 604

Jakie świadczenia przysługują opiekunowi osobie niepełnosprawnej?

23 stycznia 2020

Opieka nad osobą niepełnosprawną należy do niezwykle trudnych i wymagających zadań, a w  dodatku wymaga niemałych środków finansowych. Niektórzy nie mogą sobie pozwolić na prywatną opiekę rehabilitanta, inni zwyczajnie nie chcą oddawać bliskiej im osoby w obce ręce i sami decydują się na opiekę nad nim, jednakże wszyscy oni mogą otrzymać wsparcie finansowe od państwa

Ile wynosi zasiłek dla osoby opiekującej się osobą niepełnosprawną?

Aby móc uzyskać zasiłek z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną przede wszystkim należy przede wszystkim posiadać ważne oświadczenie o niepełnosprawności tej osoby. Z reguły oświadczenie to wydawane jest na czas nieokreślony, choć zdarzają się przypadki, w  których pewien stopień niepełnosprawności jest tymczasowy. Kolejnym warunkiem comiesięcznego zasiłku jest również faktyczna opieka nad niepełnosprawnym, która za pomocą odpowiednich organów jest kontrolowana co sześć miesięcy. Kiedy spełnimy oba warunki, możemy mieć pewność, że nasze konto z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną co miesiąc będzie zasilane kwotą w  wysokości  620 zł netto miesięczne bez względu na nasz miesięczny dochód.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne może pobierać osoba, która zrezygnowała z własnej pracy, aby na co dzień opiekować się osobą niepełnosprawną. Jednakże zapis ten budzi wiele kontrowersji, ponieważ dotyczy on opiekunów, którzy zajmują się swoimi bliskimi niepełnosprawnymi, których niepełnosprawność powstała jeszcze przed ukończeniem 18 roku życiu lub przed 25 rokiem życia w  trakcie szkoły lub nauki. Z przepisów prawa wynika zatem, że opiekując się swoim niepełnosprawnym rodzicem lub małżonkiem, którzy utracili sprawność po 25 roku życia dodatek ten nie przysługuje. A jest to kwota niebagatelna, bo w wysokości 1583 zł netto miesięcznie, którą można by wydać na potrzebny sprzęt rehabilitacyjny i inne artykuły pielęgnacyjne.

Zasiłek opiekuńczy – kto może się o niego ubiegać?

Zasiłek opiekuńczy to kolejna zapomogą, o którą może ubiegać się opiekun osoby niepełnosprawnej. Jednakże,  aby nim zostać musimy być spokrewnieni z  tą osobą w I lub II stopniu , jeśli nie czerpiemy  korzyści finansowych z pracy zawodowej, poświęcając się tym samym całkowitej opiece nad bliskim.  Również małżonkowie mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku opiekuńczego. Podstawowym kryterium decyzji o przyznaniu zasiłku opiekuńczego jest próg dochodowy  w przeliczeniu na jednego członka rodziny i wynosi on 764 zł netto miesięcznie. Natomiast wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 620 zł netto.