❖   e-mail: kontakt@reha-dom.eu   ❖   tel.: 509 506 484   /   504 085 604

Kiedy mamy do czynienia z rehabilitacją ambulatoryjną?

13 marca 2020

Rehabilitacja medyczna to szereg działań mających na celu przywrócenie nam całkowitego zdrowia fizycznego (i psychicznego) oraz przyniesienie ulgi w bólu. Stosuje się ją nie tylko po wypadkach, przebytych chorobach i operacjach, ale też w przypadku łagodniejszych uszczerbków na zdrowiu. W wyniku wywiadu lekarskiego w zależności od potrzeb możemy uzyskać skierowanie  na rehabilitację w ośrodku, domową lub ambulatoryjną.

Na czym polega rehabilitacja ambulatoryjna?

Rehabilitacja ambulatoryjna to rodzaj rehabilitacji, podczas której zabiegi przeprowadza się w  przychodni lub gabinecie rehabilitanta w czasie nie przekraczającym doby. Podstawą do odbycia takiej rehabilitacji jest przede wszystkim skierowanie od lekarza NFZ lub innej placówki, która ma podpisaną umowę z  NFZ. Dzięki skierowaniu możemy podjąć się zabiegom rehabilitacyjnym na okres nie przekraczający 12 miesięcy. Cykle rehabilitacyjne zaś obejmują z reguły 10 dni zabiegowych, z  czego w ciągu dnia może być przeprowadzonych maksymalnie 5 zabiegów.  Warto przy tym pamiętać, że ważność takiego skierowania wynosi 30 dni od chwili wystawienia. Jest to wiec okres, w którym należy zarejestrować  się do placówki leczniczej posiadającej umowę z  NFZ.

Rehabilitacja domowa jako rodzaj rehabilitacji ambulatoryjnej

W zakres rehabilitacji ambulatoryjnej w  szczególnych wypadkach mogą wchodzić zabiegi wykonywane przez rehabilitanta w  domu pacjenta. Skierowanie na rehabilitację jest wystawiane jest  przez lekarza rodzinnego  lub innego lekarza specjalisty, którego ważność wynosi 30 dni od dnia wystawienia. Podstawą do zastosowania rehabilitacji domowej jest przede wszystkim zły stan pacjenta lub  jego ograniczone możliwości ruchowe, które uniemożliwiają mu samodzielne stawienie się do przychodni lub ośrodka rehabilitacyjnego.  Skierowanie na rehabilitację domową upoważnia do skorzystania z niej w ciągu 80 dni zabiegowych i jak w przypadku rehabilitacji ambulatoryjnej dziennie można przeprowadzić najwięcej 5 zabiegów. Jednakże w przypadku tego rodzaju rehabilitacji ambulatoryjnej w razie konieczności zwiększenia ilości dni zabiegowych potrzebna będzie również pisemna zgoda  dyrektora NFZ.