❖   e-mail: kontakt@reha-dom.eu   ❖   tel.: 509 506 484   /   504 085 604

Jakie są główne metody rehabilitacji dziecięcej?

12 listopada 2019

Rehabilitacja dzieci to złożony proces medyczno-społeczny, którego głównym celem jest przywrócenie całkowitej lub choćby częściowej umiejętności aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym i szkolnym. W przypadku dzieci jest to także pewien sposób odtwarzania funkcji psycho-ruchowych nie tylko utraconych w wyniku chorób lub wypadków, lecz także tych, które nie zdążyły się nigdy w pełni wykształcić. Rehabilitacja dziecięca wymaga pełnego  poświecenia i zaangażowania nie tylko rehabilitantów i  dzieci, ale w równym stopniu ich opiekunów i rodziców. Do głównych metod rehabilitacji dzieci zaliczamy: metodę NDT-Bobath, metodę Vojty i metodę Peto.

Metoda NDT-Bobath, czyli  rehabilitacja dzieci  w wyniku urazowego uszkodzenia mózgu

Rozwój dziecka z urazowym uszkodzeniem mózgu powstałym na skutek upadku, wypadku, przemocy lub w  wyniku mózgowego porażenia dziecięcego przebiega inaczej niż u zdrowego dziecka. Zaburzenia czuciowo-ruchowe takiego dziecka sprawiają, że nie jest ono  w stanie kontrolować mięśni głowy i tułowia, przez co nie może wykonywać precyzyjnych ruchów. Rehabilitacja dzieci za pomocą metody NDT-Bobath polega na uciskaniu poszczególnych części ciała dziecka, tak by wyeliminować u niego niekontrolowane i  nieprawidłowe odruchy. Bardzo ważne w tej metodzie jest możliwość stosowania jej przez rodziców (odpowiednio wcześniej przeszkolonych przez rehabilitanta) z dzieckiem w  warunkach domowych, co prowadzi do naprawdę obiecujących efektów rehabilitacji dziecka.

Kiedy stosować metodę Vojty?

Tę metodę rehabilitacji stosuje się u niemowląt, dzieci i młodzieży w przypadku zaburzeń koordynacji ruchowej, dysplazjach, zwichnięciach stawu biodrowego, bólach i skrzywieniach kręgosłupa. Podstawą tej metody jest działanie oparte na pewnych wzorcach ruchowych. Podstawowymi wzorcami są wzorce pełzania i wzorzec odruchowego obrotu. Na bazie tych wzorców przygotowuje się kolejne wzorce ruchowe, które w trakcie oddziaływania poprzez stymulacje odpowiednich mięśni prowadzi do wykształcenia  prawidłowego ruchu dziecka.

Na czym polega metoda Peto?

Jest to metoda zwana inaczej Nauczaniem Kierowanym, która łączy medycynę, psychopedagogikę i naukę społeczną. Polega ona na nauce kontrolowania odruchów dziecka poprzez naukę pisania, czytania, rysowania i ogólnej komunikacji zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej.  Rehabilitacja dziecka za pomocą tej metody powinna być prowadzona regularnie przez tą samą osobę w  celu z dobycia zaufania dziecka i osiągnięcia jak najlepszych efektów rehabilitacji.