❖   e-mail: kontakt@reha-dom.eu   ❖   tel.: 509 506 484   /   504 085 604

Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W świetle powyższego informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest REHA-DOM z siedzibą w Jaroszynie 78, 24-100 Puławy.

2. Z administratorem możesz się kontaktować pod nr telefonów: 509 506 484 / 504 085 604 lub elektronicznie pod adresem e-mail: kontakt@reha-dom.eu .

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z realizacji umów związanych z świadczeniem usług przez lub za pośrednictwem Administratora.

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:

  •  żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  •  żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  •  żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  •  żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  •  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  •  przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  •  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@reha-dom.eu lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: REHA – DOM Konrad Kondracki, Jaroszyn 78, 24-100 Puławy.