❖   e-mail: kontakt@reha-dom.eu   ❖   tel.: 509 506 484   /   504 085 604

Rehabilitacja neurologiczna – co warto o niej wiedzieć?

21 kwietnia 2020

Rehabilitacja neurologiczna stanowi największy i najszybciej rozwijający się dział rehabilitacji medycznej. Aby była skuteczna powinna być rozpoczęta jak najszybciej od momentu od zdiagnozowania choroby lub doznania urazu. Rehabilitacja te polega na przeprowadzeniu wielu działań z różnych dziedzin medycyny, tak by pacjent mógł w pełni lub choćby częściowo powrócić do sprawności fizycznej i intelektualnej.

Na czym polega rehabilitacja neurologiczna?

Ośrodkowy układ nerwowy  i jego prawidłowe funkcjonowanie jest niezwykle istotny w organizmie człowieka. To on odpowiada za szereg czynności  związanych z  mową, czuciem, utrzymywaniem równowagi, przetwarzaniem informacji oraz za ruchy bezwarunkowe jakimi są oddychanie czy przełykanie. Rehabilitacja neurologiczna jest zatem nieodzowna u pacjentów, którzy doznali jego urazu w wyniku chorób lub wypadków. Ma ona charakter kompleksowy i prowadzona jest przez interdyscyplinarny zespól m.in. lekarzy specjalistów, rehabilitantów, terapeutów zajęciowych, psychologów czy logopedów. Uszkodzenia układu neurologicznego często obejmują grupę niejednorodnych schorzeń, dlatego też można wyróżnić dwie grupy rehabilitacji neurologicznej:

 • rehabilitację neurologiczną wczesną – prowadzona jest często od pierwszego dnia po doznanych urazach np. po udarze mózgu czy stwardnieniu rozsianym;
 • rehabilitację neurologiczną przewlekłą – rehabilitacja prowadzona jest przez całe życie pacjenta np. w zespole Downa lub chorobie Parkinsona.

Rehabilitacja neurologiczna stosowana jest w przypadku:

 • uszkodzeń rdzenia kręgowego;
 • udarów mózgu;
 • stwardnienia rozsianego;
 • operacji neurochirurgicznych;
 • choroby Parkinsona;
 • choroby nerwów obwodowych;
 • dysfagii;
 • dystrofii mięśniowych.

Czego można oczekiwać po rehabilitacji neurologicznej?

Każda rehabilitacja neurologiczna powinna być jak najbardziej zindywidualizowana. A zatem powinna uwzględniać potrzeby konkretnego pacjenta oraz stan jego organizmu sprzed rehabilitacji, aby móc również określić faktyczne oczekiwania względem jej efektów. Najlepsze efekty przynosi połączenie rehabilitacji neurologicznej z farmakoterapią. Dzięki odpowiednio wcześniej podjętej rehabilitacji, regularnemu i systematycznemu stosowaniu się do zaleceń rehabilitantów pacjent ma możliwość wypracować konkretnej korzyści, takie jak:

 • odzyskanie pełnej lub częściowe sprawności ruchowej i intelektualnej;
 • uzyskanie znacznej samodzielności w życiu codziennym – np. samodzielne wstawanie, poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego lub chodzika rehabilitacyjnego;
 • powrót do aktywności fizycznej i zawodowej;
 • zminimalizowanie dolegliwości bólowych;
 • znaczne spowolnienie niektórych lub wszystkich procesów chorobowych.