❖   e-mail: kontakt@reha-dom.eu   ❖   tel.: 509 506 484   /   504 085 604

Wynajem

Osoby starsze, chore lub po przebytych wypadkach, często wykazują mniejszy bądź większy stopień niesamodzielności w codziennym życiu. Powrót do sprawności wykonywania niektórych czynności zapewniają odpowiednie sprzęty rehabilitacyjne. Niestety nie każdy może sobie pozwolić na ich zakup a okres oczekiwania na przydział ze szpitala jest zbyt długi, co może się wiązać ze szkodą dla chorego. Z drugiej strony wraz z wiekiem i stanem zdrowia pacjenta zmieniają się również wymagania rehabilitacji, a w związku z nimi również wymagania sprzętowe urządzeń rehabilitacyjnych.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy wynajem sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego m.in.: umożliwiającego transport pacjenta, poprawiającego jego sprawność ruchową lub krążeniowo-oddechową.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą.